EU

menu
Loading…

Staże

Staże są skierowane do studentów/tek Uniwersytetu w Białymstoku studiów stacjonarnych z II roku studiów 2 st. oraz III roku studiów 1 st. (w roku akademickim 2014/15)

więcej...

Dla studentów

W ramach projektu zorganizowane zostaną trzymiesięczne staże (100 godzin miesięcznie), płatne (1800 zł/m-c) w całości ze środków projektu dla 296 studentów UwB, którzy w roku akademickim 2014/2015 będą studentami studiów stacjonarnych...

więcej...

Dla pracodawców

Szanowni Państwo, zwracamy się z propozycją współpracy w zakresie organizacji staży studenckich. Propozycja dotyczy trzymiesięcznych staży (100 godzin miesięcznie), płatnych w całości ze środków projektu, dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

więcej...
  • 0
  • 1
  • 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka"

UwBWydział Ekonomii i Zarządzanialogo bch small21

Kontakt

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok,
Biuro Projektu:
pok. 705
85 745 70 15
a.dobrzycka@uwb.edu.pl

FacebookG+RSS